Materiały przewodzące prąd

Materiały przewodzące prąd
Są to urządzenia którymi można obrabiać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tu elektrodrążenie, prasmet działają na tak zwanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa pokazuje. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kategoryzowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w przypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu małych części w skutku czego powstają tak oznaczane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia materiału przez wyładowania elektryczne. Fundamentalnym przyrządem do takiego postępowania są elektrody. Jest to element urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują także w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe czy również lampy elektronowe. Do w większości wypadków spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej zaliczane są obróbki impulsowe i elektroiskrowe. Różnice między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Nadrzędną zaletą takiej obróbki jest szansa przeróbki w pewnej mierze że każdego towaru przewodzącego prąd.

Podobne wpisy:

Comments are closed.

Search